Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistys

Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistys (SLAY)

 

SLAY on tieteellinen erikoislääkäriyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lastenallergologian koulutusta ja kehittämistä Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 2012, mutta se jatkaa toimintaa, joka alkoi jo vuonna 1971 klubina. Ensimmäinen epävirallinen kokous järjestettiin Helsingissä 29.10.1971 lääkintöneuvos Alf Backmanin aloitteesta. Tähän ensimmäiseen iltapäiväkokoukseen osallistui 20 lastenallergologia ja allergiasta kiinnostunutta lastenlääkäriä.

Vuosina 1993–2013 lastenallergologiasta kiinnostuneiden lastenlääkäreiden yhteisö toimi Suomen lastenlääkäriyhdistyksen Allergiajaoksena, jonka toiminta loppui SLAY:n perustamisen myötä. Allergiajaoksen viimeisessä ja samalla SLAY:n ensimmäisessä vuosikokouksessa 2013 Alf Backman valittiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

SLAY järjestää edeltävän yhdistyksen tapaan jatkokoulutustilaisuuksia ja on yhteistoiminnassa vastaavien kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 103.

 

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi vuosikokouksessa valittua jäsentä; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä. Kunkin tehtäväkausi kestää kolme vuotta. Varainhoito toteutuu yhdessä tilitoimisto Talenomin kanssa.

 

Hallituksen tämänhetkinen kokoonpano:

puheenjohtaja professori Mika Mäkelä

varapuheenjohtaja dosentti Tuomas Jartti

varainhoitaja dosentti Petri Kulmala

sihteeri LT Marja Ruotsalainen (marja.ruotsalainen@kuh.fi)

apuraha-asiat dosentti Marita Paassilta (marita.paassilta@pshp.fi)

tiedotus dosentti Kristiina Malmström

 

 

Apurahailmoitus

Suomen Lastenlääkäreiden Allergologiayhdistyksen matka-apuraha on haettavana. SLAY haluaa tukea allergologista lisäkoulutusta myöntämällä matka-apurahoja. Ensisijaisesti tuetaan osallistumista eurooppalaiseen allergologian alan kokoukseen/koulutukseen. Matka-apuraha voidaan myöntää toteutuneita osallistumis- ja matkakuluja vastaan enintään 1000 € suuruisena. Ensisijaisesti matka-apuraha myönnetään lasten allergologiaan erikoistuvalle lääkärille. Apuraha voidaan myöntää myös valmiille lastenallergologille tai muulle lasten allergologiaan perehtyneelle lastenlääkärille. Hakemukset osoitetaan yhdistyksen hallitukselle. Haku on jatkuva. Hakemukset lähetetään skannattuna osoitteeseen marita.paassilta@pshp.fi.

Jaoston toiminta

 Toimintakertomus vuodelta 2013