Avohoitopediatrian jaosto

 

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen Avohoitopediatrian jaosto on perustettu vuonna 2004. Puheenjohtajana toimii Pirkko Keronen (Espoo), varapuheenjohtajana Sari Kurikka (Tampere) ja sihteerinä Péter Csonka (Ylöjärvi). Hallitukseen kuuluvat Minna Aromaa (Turku), Elina Hermanson (Espoo), Annika Pohto (Espoo) sekä Merja Hietanen (Ylöjärvi).

 

Jäsenalue

Avopediatrijaoston yleiset toimintatavoitteet:

  • edistää kaikkien avopediatrian saralla työtä tekevien sekä julkisen että yksityissektorin lääkäreiden yhteydenpitoa ja yhteistyötä
  • kehittää lasten ja nuorten ennakoivaa terveydenhuoltoa koskevien tutkimustulosten tiedottamista Suomessa sekä edistää lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon yhtenäisten toimintatapojen ja laatutavoitteiden toteutumista
  • parantaa perusterveydenhuollossa toimivien pediatrien toimintaedellytyksiä
  • lisätä neuvolatoiminnan ja muun lasten avohoidon tuntemusta sekä tutkimustaitojen opetusta lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksessa
  • toimia vuorovaikutuksessa sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa ja kehittää koulutusyhteistyötä kohderyhmänä kaikki lapsia hoitavat lääkärit

Jaoston jäseniksi kutsutaan kaikki avoterveydenhuollossa työskentelevät pediatrit. Jos tavoitteemme tuntuvat sinusta mielekkäiltä, olet tervetullut osallistumaan toimintaamme. Jäsenmaksua ei kerätä.

 

Kokoukset

  • Vuosikokous SLY:n vuosikokouksen yhteydessä 15.2.2017
  • Tuohilammen koulutuspäivät 13-14.10.2017

 

Lisätietoja: pirkko.keronen(at)kolumbus.fi

 

Julkaisuja

Aromaa M, Hermanson E, Aito H ym. Lastenlääkäreitä avoterveydenhuoltoon (pääkirjoitus). Suomen Lääkärilehti 69(5), 283

Hermanson E, Aito H, Elfving J ym. (2008) Lääkäri lastenneuvolassa: vaativaa työtä koko perheen parhaaksi. Suomen Lääkärilehti 63(14), 1303-1305

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja