Koulutus

Erikoislääkärikoulutus

Perinteisesti lastenlääkäreiksi erikoistuvien lääkäreiden koulutus Suomessa on perustunut työntekoon erityyppisissä työpisteissä, senioreiden vaikutukseen kierroilla, yhteistyöhön seniorin kanssa osastoilla, päivystyksissä ja kokouksissa sekä itsenäiseen toimintaan poliklinikalla ja päivystyksessä. Koulutus on painottunut pieniin lapsiin, ja monet ovat tutustuneet moniammatilliseen sairaalatyöhön. Suomessa on erikoislääkärikoulutuksessa pitkään ollut käytössä kansainvälisesti varsin ainutlaatuinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu, joka on otettu käyttöön ensimmäisten maiden joukossa EU:ssa. Se on mahdollistanut tietyn teoreettisen minimitason tietämyksen arvioinnin ja myös eri yliopistosairaaloissa koulutettujen objektiivisen vertailun.

Erikoistumispaikat

Valintaperusteet

Erikoistumisopinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn.  Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkäreiden kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita. Valintamenettely on osa erikoislääkärikoulutuksen uudistusta, jonka tärkein tavoite on parantaa koulutuksen laatua. Toinen uudistuksen tärkeä tavoite on ohjata koulutusmääriä siten, että kaikille erikoisaloille turvataan riittävä määrä erikoislääkäreitä koko Suomessa.

o   Päähaku järjestetään kerran vuodessa syyskuussa ja lisähaku helmikuussa, jossa täytetään syksyn haussa avoimeksi jääneet paikat.

o   Haku osoitteessa opintopolku.fi

o   Hakijoiden alkupisteytys koostuu työkokemuspisteistä sekä tieteellisestä kokemuksesta.

o   Alkupisteytyksessä menestyneet haastatellaan (30–45 min strukturoitu yksilöhaastattelu).

o   Alkupisteet + haastattelupisteet = valinnan tulos.

EPA

Osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa koulutuksen tavoitteet ja sisältö, koulutuksen toteuttamistapa ja osaamisen arviointi järjestetään suunnitelmallisesti tavoitteena valmius menestyksekkääseen toimimiseen erikoislääkärin tehtävissä. Osaamisperustaisessa koulutuksessa käytännön työn havainnoinnin perusteella annettu oppimista tukeva palaute ja todettu osaamistavoitteiden saavuttaminen ovat koulutuksen keskiössä.

Lastentautien osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen tueksi on laadittu viisi keskeistä EPA:aa (entrustable professional activity, luotettavasti osoitettu pätevyys):

vastasyntyneen elvytys

pitkäaikaissairaan lapsen poliklinikkakäynti

näyttöön perustuva lääketiede

huonojen uutisten kertominen

konsultaatioiden tarjoaminen oman yksikön ulkopuolelle

Lokikirja

Lastentauteihin erikoistuvan lääkärin lokikirja on yksi oleellinen osa erikoistuvan lääkärin koulutuksen arviointia ja seurantaa. Lokikirjan on tarkoitus kattaa keskeiset oppimistavoitteet sekä runkokoulutuksen että eriytyvän koulutuksen osalta, mutta sen tavoite ei ole sisältää luettelonomaisesti kaikkia asioita lastentaudeista. Lokikirja on apuväline erikoistuvan lääkärin koulutuksen suunnittelussa, oman edistymisen seurannassa ja itsearvioinnissa sekä erikoislääkärikuulusteluun valmistautumisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna henkilökohtaisen tutorin ja erikoisalojen vastuukouluttajien kanssa pidettävissä koulutuskeskusteluissa.

Osana erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämistä pyritään lokikirjan sisällön yhtenäistämiseen kansallisesti lastenklinikoiden välillä. Tämän pohjalta Suomen lastenlääkäriyhdistys tukee lokikirjan kehittämistä mahdollistamalla sen saatavuuden omien nettisivujensa kautta sekä yliopistosairaaloille että keskussairaaloille arvioitavaksi.

Palautteet ja kommentit lokikirjan osalta toivotaan sähköpostitse osoitteeseen tiina.maria.saarinen@tyks.fi

Lokikirjan uusimman version löydät yliopistojen yhteiseltä sivustolta.

Valtakunnallinen kuulustelu

Valtakunnallisen kuulustelun tavoitteena on arvioida erikoistuvan teoreettista tietoa ja osaamista sekä kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti erikoislääkärin kohtaamissa tilanteissa. Kuulustelu suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Ajantasaiset erikoistumiskuulustelun ajankohdat, vaatimukset ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät kuulustelun valtakunnallisilta nettisivuilta.

Pidäthän koulutusten osallistumistodistukset tallessa!

Osaamistavoitteet ja lokikirja keskussairaaloiden lastensydänvastaanotolle

Synnynnäisten sydänsairauksien jaoksen (SSJ) asettamat osaamistavoitteet ja lokikirja keskussairaaloiden lastensydänvastaanotolle.

Ladattavat materiaalit

Alta löydät erikoislääkärikoulutukseen liittyviä, ladattavia tukimateriaaleja. Tietokoneen asetuksista riippuen esim. pdf-tiedostot saattavat aueta suoraan selaimessa. Ne kuitenkin tallentuvat myös tietokoneen lataukset-kansioon.