Lastenlääkäriuutiset

01 / 2023

Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät kollegat,

Viime kuussa saimme viettää antoisaa ja monipuolista Lastenlääkäri 2023 -tapahtumaa Paasitornin kokoustiloissa Helsingissä. Aihepiirit polveilivat puberteettiin liittyvistä aiheista ja elinsiirtojen päivystysongelmista genetiikan tutkimukselliseen näkökulmaan ja sota-ajan kulkutauteihin. Paneelikeskustelun aiheena oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Kokous järjestettiin hybridinä.

Kokouksen yhteydessä jaettiin myös Lapsen asialla 2023 -palkinto, joka annettiin KYS:n lastenpsykiatri Anita Puustjärvelle. SLY:n jäsenet saivat ehdottaa palkinnonsaajaa, ja ehdotuksista SLY:n hallituksen jäsenet pisteyttivät ehdotetut ja valinta osui ansaitusti Anitalle. Hän on tehnyt pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen muun muassa toimimalla aktiivisesti alan järjestöissä, opetuksessa, järjestämällä kursseja sekä tuottamalla runsaasti oppikirja- ja muuta oppimateriaalia. Tarkemmin Anitasta tässä numerossa.

Paneelikeskustelussa käsiteltiin niin ikään lasten ja nuorten hyvinvointia. Siihen osallistuivat Minna Aaltonen, Marjo Kuortti, Herttaliisa Tuure, Saara Hyrkkö ja Mervi Karjalainen.

Keskustelussa käsitellyt ongelmat olivat tutut. Nuoret kokevat kuormittuneisuutta, huolta omasta jaksamisestaan, yksinäisyyttä, ongelmia avunsaannissa ja sen toteutumisessa, sekä epävarmuutta tulevaisuudesta ja selviytymisestä yhteiskunnassa. Digitalisaatio on pahentanut ongelmia, ja korona lyönyt vettä myllyyn. Se miten voimakkaasti lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat nousseet pintaan ja miten suuriksi ne joillakin nuorilla muodostuvat, kertoo ongelmien kyteneen jo ennen korona-aikaa. Ne koskettavat yhä nuorempia ja myös vanhempia. Olisi helppo sanoa, että kyseessä on vanhemmuuden ongelma. Sitäkin se on, mutta monet vanhemmat tuskailevat samojen ongelmien kanssa. Ongelma on yhteiskunnallinen.

Mitä asialle voidaan tehdä? Ongelmia on tärkeä ottaa esille ja keskustella. Tätä on tehty. Painopistettä korjaavasta mielenterveystyöstä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyn puolelle. Vanhemmuutta tulee tukea. Niin vanhempien kuin meidän lastenlääkäreidenkin on pysähdyttävä kuuntelemaan nuoria. Mitä sulle kuuluu? Lapsille ja nuorille pitää olla aikaa. Ongelmia ei pidä väheksyä ja ratkaisumalleja tulee pohtia yhdessä. Nuorille ja vanhemmille on matalan kynnyksen yhteydenottokanavia, mutta ammattilaisten resurssit vastata niihin ovat vajavaiset. Tilausta olisi valtakunnalliselle lasten ja nuorten mielenterveysohjelmalle.

Seuraavana isompana koulutustapahtumana on Lastentauteihin erikoistuvien koulutuspäivät Oulussa toukokuussa (ilmoittautuminen 14.4 mennessä!) Ohjelma keskittyy keskeisiin pediatrisiin ongelmiin. Innovatiivisena elementtinä kokeillaan pakohuonetta, jossa harjoitellaan yhteistyötä, kommunikaatiota ja ongelmanratkaisua paineen alla. Koulutuspäiviin voi osallistua etänäkin. Kannustaisinkin klinikoita miettimään järjestelyitä, jotta kaikki lastentauteihin erikoistuvat pystyisivät osallistumaan vähintään etänä (luennot voi katsoa myös viiveellä) niin tähän,kuin muihinkin yleispediatrisiin kokouksiin. Teknisesti se on tätä päivää.

Terveisin Tuomas

Uuden hallituksen esittely

Vuosittain Lastenlääkäri-tapahtuman yhteydessä järjestettävä SLY:n vuosikokous valitsee uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksesta erovuoroisia olivat Kaija-Leena Kolho (ULS), Marika Paalanne (OYS) ja Kati Räsänen (KYS) – kiitos työstänne hallituksessa!

Lastenlääkäriyhdistyksen hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Tuomas Jartti (Oulun yliopisto), varapuheenjohtaja Sari Kurikka (Pirkanmaan hva), sihteeri Ulla Koskela (OYS), varainhoitaja Krista Björkman (Soite), isäntä Lotta Immeli (ULS), apurahavastaava Emmi Danner (KYS), jäsenasiavastaava Katja Ovaskainen (TAYS), keskussairaaloiden edustaja & lausuntovastaava Liisa Kalliokoski (KAKS) sekä dokumentti- ja somevastaava Anna Pärtty (TYKS).

Erovuoroisten tilalle vuosikokous valitsi koulutuspäälliköksi Hanne-Kaisa Kasken (OYS), tiedotuspäälliköksi Ville Lindholmin (OYS) ja professorikunnan edustajaksi Kalle Kurpan (Tampereen yliopisto).

SLY:n hallitus 2023. Ylärivissä vasemmalta Krista Björkman, Lotta Immeli, Tuomas Jartti, Katja Ovaskainen, Liisa Kalliokoski, Emmi Danner, Ulla Koskela ja Sari Kurikka. Alarivissä vasemmalta Hanne-Kaisa Kaski, Kalle Kurppa ja Ville Lindholm. Kuvasta puuttuu Anna Pärtty.

Lapsen asialla -palkinto

Lapsen asialla –palkinto myönnettiin lastenpsykiatri Anita Puustjärvelle – paljon onnea! Palkinto luovutettiin Helsingissä Lastenlääkäri 2023 –tapahtumassa 16.2.2023.

SLY myöntää Lapsen asialla -palkinnon yksilölle tai yhteisölle tunnustuksena aktiivisesta ja ansioituneesta toiminnasta erityisen heikossa asemassa olevien lasten asian hyväksi. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja se on suuruudeltaan 5000 €. Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus valitsee palkinnonsaajan jäsentensä tekemien ehdotusten pohjalta.  

Anita on valmistunut lääkäriksi Kuopiosta vuonna 1993 ja edelleen lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi vuonna 2001. Nykyään Anita toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueella lastenpsykiatrian palvelulinjan vastaavana lääkärinä. Hän on tehnyt pitkäjänteistä ja aktiivista työtä lasten neuropsykiatristen häiriöiden tunnettavuuden lisääjänä sekä väestön että kollegoiden keskuudessa. Lisäksi Anita on ollut aktiivinen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä hankkeissa.

Palkintoluennossaan Anita painotti lapsen kehityksen kannalta oleellisia perusasioita ja pohti mielenterveyden häiriöiden lisääntymiseen vaikuttaneita tekijöitä viime vuosilta ”ruutukulttuurista” koronaviruspandemiaan. Anita muistutti (neuro-) psykiatristen häiriöiden tunnistamisen ja tuen järjestämisen tärkeydestä, sillä häiriö helposti heijastuu kaikkeen vapaa-ajan vietosta ja oppimisesta käyttäytymiseen, sekä aiheuttaa sekundäärisiä ongelmia ja häiriöitä. Anita tiivisti viestinsä Maria Jotunin sanoin; ”Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenäja väkevänä voisi täyttää tulevan paikkansa ja löytää itsensä.”

Apurahat

SLY:n hallitus myönsi 15.2.2023 kokouksessaan apurahoja hakemusten perusteella:

·       Lotta Järvilahti 1 100 € (AEPC, Irlanti)

·       Janna-Maija Mattila 850 € (Nordic Skeletal Dysplasia Workshop, Norja)

·       Saara Lehtiranta 2000 €(Lastenkardiologian maailmankongressi, USA)

Muistutamme kaikkia SLY:n jäseniä mahdollisuudesta hakea matka- ja koulutusapurahoja! Matkustamista vaativiin koulutuksiin myönnetään apurahaa korkeintaan 800 € Suomessa, 1 500 € Euroopassa ja 2 000 € Euroopan ulkopuolella. Lisätietoja apurahoista ja niiden hakemisesta löydät SLY:n verkkosivujen jäsenalueelta. Oma esitys ei ole välttämätön apurahan saamiselle.

Matkakertomus: The 8th Nordic Skeletal Dysplasia Workshop, Oslo

Nordic Skeletal Dysplasia Workshop kokoaa vuosittain yhteen luustodysplasiapotilaita hoitavia ammattilaisia. Nimestään huolimatta luennoitsijoita ja osallistujia oli Pohjoismaiden lisäksi aina Australiasta ja Japanista saakka. Osallistujia oli noin sata, useimmat pediatreja ja geneetikkoja.

Luustodysplasiat ovat harvinaissairauksia, jotka voivat ilmetä koko luuston poikkeavuutena tai tietyn osan liian pienenä tai suurena kasvuna tai luumassana, luuston mineraaliaineenvaihdunnan häiriönä tai esimerkiksi virheasentoina tai ennenaikaisena nivelrikkona. Suomessa yksittäisistä diagnooseista esimerkkitauteja ovat akondroplasia, osteogenesis imperfekta ja rustohius-hypoplasia. Vaikka yksittäisiä diagnooseja on vähän, esimerkiksi EU:n alueella on yli 200 000 diagnosoitua luustodysplasiapotilasta. Kokouksessa esitetyn katsauksen mukaan luustodysplasiasairauksia tunnetaan nykyään yli 500, ja geneettisiä muutoksia niiden taustalla yli 700.

Kokouksessa käytiin läpi muun muassa luustodysplasioiden taustalla olevia geneettisiä mekanismeja ja variaatioita samojen geenien eri muutosten aiheuttamissa taudinkuvissa. Luustodysplasioiden diagnostiikka on vaativaa, mutta tarkka geneettinen diagnoosi mahdollistaa useammalle potilaalle taudinkulun ennustamista, perinnöllisyysneuvontaa ja kohdennettua hoitoa. Pieneen osaan sairauksia on viime vuosina kehitetty spesifisiä lääkehoitoja, joista kuulimme myös luentoja ja potilastapauksia. Kokouksessa oli huomioitu myös esimerkiksi elämänlaatu- ja ravitsemusasioita, ja jokaisen pohjoismaan edustaja esitti myös maansa potilastapauksia.

Osallistuin kokoukseen ensimmäistä kertaa. Yhteisölliseen tunnelmaan oli helppo päästä mukaan. Pyöreiden pöytien ääressä kollegoihin tutustuminen oli antoisaa. Läsnäolokokous muistutti, miten ensiarvoisen tärkeää on kasvokkain ihmisten kohtaaminen ja verkostoituminen. Mukavaa oli myös Norsk Interesseforening for Kortvokste -potilasyhdistyksen läsnäolo ja videot – muistutus siitä, miten jokainen on arvokas ja ansaitsee kuulua joukkoon.

Kiitän lämpimästi Lastenlääkäriyhdistystä apurahasta, joka mahdollisti osallistumisen kokoukseen. Ensi vuoden kokous järjestetään 2.-3.5.2024 Kööpenhaminassa.

Janna-Maija Mattila

Lastenendokrinologiaanerikoistuva lääkäri, TYKS

Loppukevään koulutuksia

Suomen lastenendokrinologiyhdistyksen vuosikokous, Iso-Syöte,24.-25.3.2023

Suomen Perinatologisen Seuran Kevätkoulutuspäivät, Espoo, 30.-31.3.2023

Nuorisolääkäripäivät 2023, Vihti, 31.3.-1.4.2023

Aivojen UÄ-tutkimuksen peruskurssi lastenlääkäreille, Jyväskylä, 4.-5.4.2023

Suomen lastenlääkäreiden allergologiayhdistyksen vuosikokous,Tampere, 20.-21.4.2023

Lasten gastroklubi, Tallinna, 27.-28.4.2023

Lastentauteihin erikoistuvien koulutuspäivät, Oulu, 11.-12.5.2023

Lasten infektiotautien alajaoston kokous, Oulu 8.-9.6.2023

Tässä vaiheessa kalentereihin kannattaa jo merkitä yhdistyksen ensi talven päätapahtumat: Lastenlääkäripäivät Kuopiossa 9.-10.11.2023 ja Lastenlääkäri 2024 -tapahtuma Helsingissä 15.-16.2.2024.

uutisarkisto