Matkakertomukset

EUSEM 2023

European Emergency Medicine Congress, 17-20.9.2023, Barcelona

Osallistuin syyskuussa Euroopan akuuttilääketieteenkonferenssiin Barcelonassa. Lämpimät kiitokset Suomen lastenlääkäriyhdistyksenmatka-apurahasta!

Olen Karoliinisen sairaalan lastentautipäivystyksenerikoislääkäri. Päivittäinen kliininen työnkuvani on juniorilääkäreidenkonsulttina toimiminen, Suur-Tukholman alueen konsultaatiopuheluihinvastaaminen sekä päivystyksen johtaminen. Päivystyksemme kattaa lastentautien,lastenkirurgian sekä lastenortopedian akuuttitilanteet. Vastaanjuniorilääkäreiden koulutuksesta yksikössämme. Olen Ruotsin pediatrisenakuuttilääketieteen yhdistyksen hallituksessa (Swepem, Svensk förening förpediatrisk akutsjukvård). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lastentautienakuuttilääketieteen koulutusta ja tutkimusta sekä luoda akuuttipediatrista omaerityispätevyys Ruotsiin.

EUSEM kongressilta odotin kattavaa tarjontaa pediatrian akuuttilääketieteenluentoja sekä mahdollisuutta eurooppalaiseen verkostoitumiseen. Lisäksiesittelyssä oli kollegani Anna Nikulan posteri kliinisestälääkeainetutkimuksesta, johon osallistuin potilasaineiston keräämisessä.

Kongressi oli hyvin järjestetty, aikataulu piti ja ohjelmaoli helppo valita appin avulla. Tutustuin eurooppalaisen akuuttilääketieteenpediatrisen alajaoston jäseniin (EUSEM PEM). Alajaosto perustettiin 2006edistämään pediatrisen akuuttilääketieteen osuutta EUSEM-koulutuksissa jatutkimuksessa. Erityisesti hollantilaisilla kollegoilla on vahva tutkimusryhmä,joka tuo vuosittain mukanaan nuoria tutkijoita EUSEM konferenssiin. Heidänesimerkissään olisi paljon opittavaa lastentautien akuuttilääketieteentutkimuksen edistämisessä.

Kollegani Anna Nikula esitteli posterinsa nenäsuihkeenaannettavan toimenpidesedaation ja kivunhoidon kliinisestälääkeainetutkimuksesta. Tutkimuksessa verrattiin nenäsuihkeena annettavans-ketamiinia ja deksmedetomidiinia pientoimenpiteissä. Lopputuloksinaverrattiin kivunlievitystä sekä sedaatioastetta. Aineisto jäi aiottuapienemmäksi, minkä vuoksi numeraalista eroa ei voitu osoittaa. Vanhempien jahenkilökunnan arvioimana deksmedetomidiini sai paremmat arviot ketamiiniinverrattuna.

Valitsin runsaan tarjonnan joukosta vierikaikukuvausluennot(POCUS, point of care ultrasound). Opin pari uutta faskiapuudutusta, joista voiolla hyötyä mm. palovammapotilaiden kivunlievityksessä. Kiinnostavaa oli kuullakatsaus 25 vuoden kokemuksella vierikaikukuvauksen käytöstä. Josep Oldendorfhaastoi romuttamaan vanhoja kaikukuvantamisen dogmeja; onhan tekniikkakehittynyt huimasti vuosikymmenten aikana!

Yllättävänä teemana oli lääkäreiden omaan hyvinvointiinliittyvä luentosarja, jossa erityisesti nuoret lääkärit nostivat esilleyövuoroista palautumisen ongelmia ja ohjeita, empatian, kollegiaalisuuden sekästrukturoidun debriefingin roolin. Tai oliko teemoissa sinänsä mitäänyllättävää? Pikemminkin huomasin oman suhtautumiseni olevan yllättynyt siitä,että kansainvälisessä konferenssissa otetaan puheeksi kliinikon työhyvinvointi.Italialaisilla nuorilla kollegoilla tuntui hyvinvointi ja seniorituki olevan hyvinpuutteellista.

Koulutusmatka oli antoisa! Kollegoiden kanssa käydytkeskustelut päivän luennoista antoivat kotiin viemisiksi aimo annokseninnostusta, jonka avulla jaksaa taas kehittää päivittäistä työtä!

Tukholmassa 12. lokakuuta 2023 Katri Sandholm

-----------------

European Society of Emergency Medicine (EuSEM) järjestää vuosittain European Emergency Medicine Congress:in, joka on Euroopan suurin akuuttilääketieteen kongressi. EuSEM on perustettu 1994 ja on näin vielä melko nuori yhdistys lääketieteen saralla. EuSEM:lla on ollut tärkeä rooli akuuttilääketieteen eteenpäin viemisessä Euroopassa ja se on yhdistänyt eurooppalaisia ammattilaisia akuuttilääketieteen saralla.

Kongressi tarjosi jälleen laajan kattauksen akuuttilääketieteeseen lastentaudeista geriatriaan. Lastenlääkärinä pediatriset sessiot tarjosivat tuoreinta tietoa mm. akuuteista neurologisista tilanteista. Lasten ja nuorten mielenterveydenongelmiin perehdyttiin tässä kongressissa nimenomaan akuuttihoidon näkökulmasta: itsetuhoisuuden arviointi päivystyksessä, somaattisten syiden poissulku päivystyksessä. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien lisääntyminen ja hoidon haasteet kävivät kongressin aikana hyvin vahvasti ilmi monien maiden osalta.

Lastenlääkärille jopa hieman yllättävästi jopa akuuttigeriatrian luennoista sai paljon hyödyllistä tietoa, joka on helposti sovellettavissa myös lasten päivystyksissä. Lisäksi kuulimme koskettavia esityksiä Ukrainan sodan sekä mm. Turkin maanjäristysten keskeltä. Myös henkilökunnan hyvinvointi tiivistahtisen työn keskellä oli mukana keskusteluissa.

Monipuolisen luentotarjonnan lisäksi omalta osaltani tärkeänä oli posteri-esitykseni (A randomized double-blind trial: intranasal dexmedetomidine versus intranasal S-ketamine for procedural sedation and analgesia in young children.), joka keräsi hyvin mielenkiintoa.

EuSEM:in alajaostona toimiva EuPEM (pediatric emergency medicine) kokoontui jälleen aktiivisten jäsenten kesken ja mielenkiintoiset sekä innostavat keskustelut eurooppalaisten kollegoiden kanssa olivat piste i:n päälle tässä erinomaisessa kongressissa.

Lämpimät kiitokset Suomen lastenlääkäriyhdistykselle matka-apurahasta ja kongressiin osallistumisen mahdollistamisesta!

Anna Nikula, lastenlääkäri, Helsinki

muut kertomukset