Lastenlääkärit tukevat nirsevimabin laajaa käyttöönottoa

Kaikkien yliopistosairaaloiden lasten infektiolääkärit puoltavat Lääkärilehden kirjoituksessaan imeväisten sairaalahoitoa vaativan RSV:n ehkäisemiseksi nirsevimabin käyttöä tarjoamalla sitä kaikille epidemiakaudella alle 6-kuukautisille lapsille. Nirsevimabin laajaa käyttöä tukevat lasten infektiolääkärit, lasten allergologit sekä Suomen Lastenlääkäriyhdistys.

Suomen lastenlääkäriyhdistyksen (SLY) hallituksen lausunto nirsevimabin käytöstä imeväisikäisten lasten RSV-infektioiden ehkäisemiseksi Suomessa

Lasten infektiolääkärit ja lastenallergologit ovat laatineet kattavan yhteenvedon perusteista, jotka tukevat nirsevimabin käyttöä kustannustehokkaana ja lasten terveyttä parantavana ratkaisuna alle 6 kk ikäisille imeväisille RSV-epidemiakauden aikana välillä 1.10.–31.3.

Lasten infektiolääkäreiden ja -allergologien viimeisimpään tutkimustietoon nojautuvat päätelmät ovat perusteltuja ja tukevat laajaa kansallista immunisaatio-ohjelmaa. Infektiolääkärit korostavat RSV:n aiheuttamaa tautitaakkaa, sairaalakuormitusta sekä nirsevimabin tehoa ja turvallisuutta imeväisillä. Lastenallergologit korostavat lisäksi nirsevimabin odotettua tehoa pitkällä, 3-6 vuoden, aikavälillä lasten astman kaltaisten oireiden ehkäisyssä.

SLY:n hallitus tukee edellä mainittuja kannanottoja mm. seuraavista syistä:

  • RSV:n aiheuttama akuutti tautitaakka on erittäin suuri imeväisikäisillä, ja sen aiheuttama infektio voi olla hengenvaarallinen.
  • Lasten hengitysvaikeudet ovat tavallisin sairaalahoidon ja merkittävä tehohoidon syy.
  • Akuuttiin RSV-infektioon ja sen pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvät kustannukset ovat merkittävät.
  • Nirsevimabi on käytännöllinen, turvallinen ja tehokas estohoito, ja se on jo laajassa käytössä monessa maassa.

SLY suosittelee nirsevimabin mahdollisimman nopeaa ja laajaa käyttöönottoa alle 6 kk ikäisille imeväisille RSV-epidemiakauden aikana välillä 1.10.-31.3. jo seuraavalle epidemiakaudelle 2024-2025.

Suomen lastenlääkäriyhdistyksen hallituksen puolesta,

Tuomas Jartti, puheenjohtaja

Lastentautien erikoislääkäri, lastenallergologi, lastentautiopin professori

Turun Yliopisto ja TYKS

Sari Kurikka, varapuheenjohtaja

Lastentautien erikoislääkäri

PIRHA

Ulla Koskela

Lastentautien erikoislääkäri

Oulun yliopisto ja OYS

Kalle Kurppa

Lastentautien erikoislääkäri, lasten ja nuorten terveyden edistämisen professori, lastentautiopin professori (vv)

Tampereen yliopisto ja TAYS

Liisa Kalliokoski

Lastentautien erikoislääkäri, lastentautien ylilääkäri

Kainuun keskussairaala

Lotta Immeli

Lastentautien erikoislääkäri

Helsingin yliopisto ja HUS

Lasten allergologien lausuntoLasten infektiolääkäreiden lausunto
kaikki tiedotteet